Diyabetin Tedavisi

 

Diyabet tedavisinde amaç kan şekeri seviyelerinin normal sınırlarda tutulmasını sağlamak diğer bir ifade ile kan şekeri seviyelerinin normal sınırlar üzerine yükselmesini veya düşmesini önlemektir. Kan Şekeri değerlerinin bu seviyelerde tutulması, komplikasyonların gelişimini önlemek ve gelişmiş komplikasyonların seyrini yavaşlatmak için son derece önemlidir. İyi bir diyabet kontrolü, kan şekeri seviyesini mümkün olduğunca normale yakın düzeylerde tutmak anlamına gelir. Diyabet tedavisi; Sağlıklı Beslenme, Egzersiz, İlaç/İnsülin Tedavisi ve Diyabet Eğitimi gibi bileşenlerden oluşur.

Sağlıklı Beslenme

Yenilen besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin vücudun ihtiyacından fazla miktarlarda tüketilmesi kan şekeri seviyelerini yükseltir. Kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyabetli bireye özgü beslenme tedavisinin verilmesi önemlidir.

Egzersiz

Egzersiz, vücudun glukozu etkili bir şekilde kullanmasını ve kan şekeri kontrolünü sağlar. Ayrıca, fazla kilolu Tip 2 diyabetli kişilerin vücut ağırlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

İlaç / İnsülin

Tip 1 diyabetli kişilerin yaşamak için insüline gereksinimi vardır. İnsülin bağımlılık, alışkanlık yapacak bir madde değildir. İnsülin yaşam için elzemdir. Vücut insülin yapmıyor ise dışardan injeksiyon veya pompa yolu ile vücuttaki eksikliği yerine koymak gerekir. Tip 2 diyabetli kişilerin kan şekeri seviyelerini belirlenen sınırlarda tutmak için ağızdan alınan ilaçlara veya insüline gereksinimleri olabilir. Gestasyonel diyabetliler ilaç kullanmaz. Kan şekeri kontrolünü sağlamak annenin ve bebeğin sağlığı için son derece önemlidir. Gestasyonel diyabetli bir kadına gerek görüldüğünde insülin tedavisi başlanır. Gebelik sonlandığında tedavi planı değişebilir.

Diyabet Eğitimi

Diyabetli birey kan şekerini kontrol altına alma sorumluluğunu üstlenmelidir. Diyabeti tanımalı, nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmeli, kan şekeri ölçümlerini nasıl yapacağını bilmeli, ölçüm sonuçlarını değerlendirebilmeli, hipoglisemiyi önlemeli ve tedavi edebilmeli, gerekli durumlarda ilaç veya insülin tedavisinde değişiklik yapacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bunun için diyabet konusunda hekim, diyetisyen, hemşireden oluşan sağlık ekibinden gerekli eğitimi almalı, eğitim programlarına katılmalı, yazılı eğitim materyalleri okumalıdır.

Başarılı bir diyabet tedavisi için kimlerden profesyonel yardım alınmalıdır?

Günlük diyabet bakımını öğretmek için farklı sağlık çalışanları diyabetlinin yardımcısıdır. Yardımcıların başında da bu konuda uzmanlaşmış hekimler gelir. Hekim diyabetli bireye özgü bir tedavi planı uygular. Diyetisyen, tedavinin temel taşı olan sağlıklı beslenme planının düzenlenmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması için yardımı istenecek kişidir. Diyabet hemşireleri insülin uygulama tekniği, kan şekeri ölçüm yöntemi, hipoglisemi, ayak bakımı ve benzeri konularda diyabetliye yardımcı olur. Ayrıca hekimler, diyabet hemşireleri ve diyetisyenler diyabeti tanımanızı sağlar, özel durumlarda, hastalık hallerinde, kan şekeri düştüğünde yapılması gerekenler konusunda eğitim verirler. Bunun yanı sıra, kronik hastalıklarda eğitim veren bazı gönüllü kuruluşlar, dernek ve vakıflar da diyabetlilere yol gösteren diğer yardımcılardır.